Δυτικός Βράχος


Το δυτικό ακρωτήριο του νησιού του Μεγάλου Παξομαδιού βρίσκεται 9 μίλια από τη βάση του Mare Sud. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται μόνο με πλοίο. Η κατάδυση στο West Rock απαιτεί καλή πλευστότητα καθώς είναι μια κατάδυση σε τοίχο. Το μέγιστο βάθος του σημείου κατάδυσης είναι 40+.

Το ρεύμα αλλάζει ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία του νερού είναι 26 C.

Η ορατότητα είναι εξαιρετική, τουλάχιστον 20 μέτρα.

Dive site details

 • A

  Suggested level

  Open Water Diver or higher, with Deep Diver Certification and over 50 dives. Open Water Diver or higher, with Deep Diver Certification and over 50 dives.

 • B

  Maximum depth

  50 μέτρα

 • C

  Visibility

  30 + μέτρα

 • D

  Average temperature

  26 C

 • E

  Depth of interest

  15-25 μέτρα

 • F

  Marine life

  Tentacled blenny (Parablennius tentacularis), Garpike (Belone belone), Wide-eyed flounder (Bothus podas), Ornate wrasse (Thalassoma pavo), Rainbow wrasse (Coris julis), Mediterranean moray (Muraena Helena), Parrotfish (Sparisoma cretense), Striped red mullet (Mullus surmuletus), Red scorpionfish (Scorpaena scrofa), Black scorpionfish (Scorpena porcus), Brown comber (Serranus hepatus), Comber (Serranus cabrilla), Dusky spinefoot (Siganus luridus), Dusky grouper (Epinephelus marginatus), Painted comber (Serranus scriba), Bogue (Boops boops), Greater weever (Trachinus draco), White seabream (Diplodus sargus).Pterois miles (Lionfish), Belone belone (Zargana).Location